Wielka strata….gdy się dowiedziałem zaniemówiłem….dzięki Bogu że tyle książek zostało…w sercach i na wieki. Mistrz