Niezwykle życzliwy facet, który w kontakcie osobistym porażał swoją skromnością. Spoczywaj w pokoju, kolego.