Spoczywaj w pokoju, będziemy tęsknić za Twoją twórczością.