Piękny byłeś, piękny umysł miałeś. Strata i żal i tęskno, ale i wielka wdzięczność i szczęście, żeś to wszystko napisał. Teraz możemy z Tobą, Twoimi myślami i światami jakie miałeś w sercu i duszy, obcować przez prawie wieczność, póki ostatnia litera nie wyblaknie.