Żegnaj mistrzu. Bez Ciebie fantastyczne krainy mie będą już takie same.