Jakże przedwczesna jest ta śmierć. Wraz z jego odejściem kończy się jakaś epoka fantastyki. Zostały tylko skały i deszcz.
Wyrazy współczucia dla najbliższych pisarza.