Odszedłeś nagle, zbyt wcześnie, ale Twoje słowa będą żyły wiecznie. Spoczywaj w pokoju Mistrzu.