Wyrazy współczucia dla bliskich.
Twoja twórczość na zawsze zostanie z nami.
Do zobaczenia, kiedy wszyscy zjednoczymy się z Szernią.