Kolejny z Wielkich odszedł i zostawił po sobie pustkę.