Mam nadzieję, że spotkamy się u kresu mojej wędrówki.