Wielka strata…zbyt szybko…wyrazy współczucia dla najbliższych