Odszedłeś… Został ogromny żal, smutek i wspomnienia. Karmiłeś mą wyobraźnię od dziesięcioleci, inspirowałeś, a dwa spotkania z Tobą, gdy nie szczędziłeś swego czasu i nie pozostawiłeś żadnego pytania bez odpowiedzi, były dla mnie nadzwyczaj ważnymi, radosnymi chwilami. Będę wracał do Twych powieści wspaniały Pisarzu, to pewne. Pamiętał będę Twój uśmiech i życzliwość. Spoczywaj w pokoju. Szczere wyrazy współczucia dla Rodziny i bliskich.